Тоон үлдэгдэл хлор мэдрэгч

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D тоон үлдэгдэл хлор мэдрэгч

    Тогтмол хүчдэлийн зарчмын электрод нь усан дахь үлдэгдэл хлор буюу гипохлорт хүчлийг хэмжихэд хэрэглэгддэг. Тогтмол хүчдэлийг хэмжих арга нь электродын хэмжилтийн төгсгөлд тогтвортой потенциалыг хадгалах бөгөөд хэмжсэн өөр өөр бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь энэ потенциалын дагуу янз бүрийн гүйдлийн эрчимийг бий болгодог. Энэ нь бичил гүйдлийн хэмжилтийн системийг бүрдүүлэх платинумын хоёр электрод ба лавлагааны электродоос бүрдэнэ. Хэмжих электродоор урсаж буй усны дээжинд үлдсэн хлор эсвэл гипохлорт хүчил үлдэх болно. Тиймээс усны дээжийг хэмжих явцад хэмжих электродоор тасралтгүй урсаж байх ёстой.