Дижитал ORP мэдрэгч

  • Digital ORP Sensor

    Дижитал ORP мэдрэгч

    Нийтлэг усны чанарт зориулагдсан.
    PLC, DCS, үйлдвэрлэлийн хяналтын компьютер, ерөнхий зориулалтын хянагч, цаасгүй бичлэг хийх хэрэгсэл эсвэл мэдрэгчтэй дэлгэц болон бусад гуравдагч төхөөрөмжид холбогдоход хялбар.