Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Баталгаат хугацаа нь ашиглалтад хүлээн авснаас хойш 12 сар байна. Нэмж дурдахад бид 1 жилийн баталгаат хугацаа, насан туршийн үнэ төлбөргүй техникийн удирдамж, сургалт явуулдаг.

Бид засвар үйлчилгээний хугацааг ажлын 7-оос илүүгүй хоног, хариу өгөх хугацааг 3 цагийн дотор баталгаажуулдаг.

Бүтээгдэхүүний үйлчилгээ, засвар үйлчилгээний нөхцлийг бүртгэх зорилгоор үйлчлүүлэгчиддээ зориулагдсан багаж хэрэгслийн үйлчилгээний профайлыг бий болгодог.

Хэрэгслийн үйлчилгээ эхэлсний дараа бид үйлчилгээний нөхцөлийг цуглуулахын тулд төлбөрийг дагаж төлнө.